Střední kříženec, pes – vrácen majiteli

Předán do nového domova: září 2017

Vrácen původním majiteli, díky Psímu detektivovi.
www.psidetektiv.cz

Čumáček je hodný, jen trochu nesvůj z prostředí útulku.

Střední kluk (cca 25cm a 7kg)