Pejsek z Vančurovy

Předán do nového domova: 27.6.2022

Vrácen původnímu majiteli
Dne 22.6.2022 jsme přijali psa jménem Bertík. Byl odchycen po převozu své majitelky do nemocnice a my jen doufáme, že budou brzy zase spolu.